طرح تکته و تست آنلاین کلاسی برتر
02146115236

اساتید

بهترین ها برای آموزش به شما گرد هم آمده اند

بیژن الوالقاسمی

دبیر شیمی

امیر شفیعی

دبیر فیزیک

بابک تربان

دبیر ریاضی تجربی

علی جهانگیری

دبیر حسابان و گسسته

محمدحسین واعظین

دبیر هندسه

عمران درویش

مشاور شما

مهدی شهرابی

دبیر عربی

دکتر راحمی

دبیر زیست شناسی

مهران مدرس

دبیر زیست شناسی