0
02146115236

اساتید

بهترین ها برای آموزش به شما گرد هم آمده اند

دکتر بیژن ابوالقاسمی

دبیر شیمی
زیست شناسی آنلاین کنکور 1400

دکتر پدرام فرهادیان

دبیر زیست شناسی
زیست شناسی آنلاین کنکور 1400

دکتر مهران مدرس

دبیر زیست شناسی
حسابان و گسسته آنلاین کنکور 1400 آنلاین

مهندس علی جهانگیری

دبیر حسابان و گسسته
هندسه آنلاین کنکور 1400

مهندس محمدحسین واعظین

دبیر هندسه
مشاوره کنکور آنلاین 1400

مهندس عمران درویش

مشاور شما
عربی آنلاین کنکور 1400

استاد پرهام سامانی نژاد

دبیر عربی
ریاضی تجربی آنلاین کنکور 1400

مهندس بابک تربان

دبیر ریاضی تجربی
فیزیک کنکور آنلاین 1400

مهندس امیر شفیعی

دبیر فیزیک
دین و زندگی کنکور 1400

استاد محمد رضایی بقا

دبیر دین و زندگی
حسابان آملاین کنکور 1400

مهندس مجید کاظم زاده

دبیر حسابان
هندسه آنلاین کنکور 1400

مهندس هومن عقیلی

دبیر هندسه
ریاضی تجربی آنلاین کنکور 1400

مهندس پیمان امیری

دبیر ریاضی تجربی
علوم انسانی آنلاین کنکور 1400

استاد علی دیری

دبیر علوم انسانی
مشاوره آنلاین کنکور 1400

مهندس اشکان پارسیانژاد

مشاور شما
زبان انگلیسی آنلاین کنکور 1400

استاد صابری

دبیر زبان انگلیسی
ادبیات آنلاین کنکور 1400

استاد رضا حسین خواه

دبیر ادبیات فارسی
فیزیک آنلاین کنکور 1400

مهندس خسرو خسروی منش

دبیر فیزیک
گسسته آنلاین کنکور 1400

مهندس عطا صادقی

دبیر گسسته
دین و زندگی آنلاین کنکور 1400

استاد هادی سرکشیک زاده

دبیر دین و زندگی