طرح تکته و تست آنلاین کلاسی برتر
02146115236

دروس پایه

آموزش حسابان پایه

تومان۵۵۰,۰۰۰

آموزش فیزیک پایه

تومان۵۵۰,۰۰۰

آموزش شیمی پایه

تومان۵۵۰,۰۰۰

آموزش هندسه پایه

تومان۵۵۰,۰۰۰

یک جلسه به صورت آنلاین در کلاس شرکت کنید و مهمان ما باشید