0
02146115236

دروس کنکور

گسسته جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

همایش فیزیک دو روزه

تومان۱۵۰,۰۰۰

همایش زبان دو روزه

تومان۱۵۰,۰۰۰

همایش دینی دو روزه

تومان۱۵۰,۰۰۰

مشاوره جامع

تومان۴,۰۰۰,۰۰۰

شیمی جامع

تومان۱,۳۰۰,۰۰۰

مشاوره جامع

تومان۴,۰۰۰,۰۰۰

زیست شناسی جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

عربی جامع

تومان۷۵۰,۰۰۰

زیست شناسی جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

حسابان جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

دین و زندگی جامع

تومان۷۵۰,۰۰۰

فیزیک جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

فیزیک جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

ریاضی تجربی جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

ریاضی تجربی جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

گسسته جامع

تومان۱,۲۵۰,۰۰۰

ادبیات فارسی جامع

تومان۷۵۰,۰۰۰

یک جلسه به صورت آنلاین در کلاس شرکت کنید و مهمان ما باشید